Մասնակիցներ

2019թ. ապրիլյան բաց հավաքի մասնակիցներ

«Բարեկամություն» ճամբար

Նախադպրոցական հաստատությունների աշխատողներ

Աշխատանքի համար դիմած մասնագետներ

Դասվարներ

Տեխնոլոգներ և երաժիշտներ

Պարտիզապուրակային գործի մասնագետներ 

Գրադարանավարներ