Օրացույց

Կրթահամալիրը վերապատրաստումների բաց լաբորատորիա

2020թ.

Ամենամսյա վերապատրաստումներ

Մասնակցության հայտը

  • Նախադպրոցական հաստատությունների դաստիարակների, երաժշտության դաստիարակների, մանկավարժների, վարիչների ամենամսյա հնգօրյա վերապատրաստում՝ փետրվարի 17-21, մարտի 16-20, ապրիլի 20-23, մայիսի 18-22, հունիսի 15-20
  • 1-4-րդ դասարանների դասվարների, նախապատրաստական ուսուցման խմբերի դաստիարակների եռօրյա վերապատրաստում՝ փետրվարի 19-21, մարտի 18-21, ապրիլի 21-23, մայիսի 20-22, հունիսի 15-20
  • Հիմնական և միջնակարգ դպրոցների կազմակերպիչների եռօրյա վերապատրաստում՝ փետրվարի 19-21, մարտի 18-21, ապրիլի 21-23, մայիսի 20-22, հունիսի 15-20
  • Հիմնական և միջնակարգ դպրոցների երաժշտության ուսուցիչների եռօրյա վերապատրաստում՝ փետրվարի 19-21, մարտի 18-21, ապրիլի 21-23, մայիսի 20-22, հունիսի 15-20
  • Հիմնական և միջնակարգ դպրոցների տեխնոլոգիայի-կերպարվեստի ուսուցիչների, պարտիզպանների եռօրյա վերապատրաստում՝ փետրվարի 19-21, մարտի 18-21, ապրիլի 21-23, մայիսի 20-22, հունիսի 15-20
  • Գրադարանավարների վերապատրաստում՝ փետրվարի 19-21, մարտի 18-21, ապրիլի 21-23, մայիսի 20-22, հունիսի 15-20
  • Հեղինակային կրթական ծրագրով ամենամսյա քառօրյա վերապատրաստում՝
    հունվարի 22-25, փետրվարի 19-22, մարտի 19-22, ապրիլի 16-19, մայիսի 14-17, հունիսի 17-21